تینرها

تینر ها و یا همان حلال رقیق کننده ای است که برای ایجاد غلظت مورد نظر در رنگ اضافه میگردد که دارای انواع مختلفی همچون:

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت هریک از خانواده ی تینر روی لینک های زیر کلیک کنید.