تینر زینک اتیل سیلیکات اکسیرپرگاس جهت رقیق سازی رنگ های اتیل سیلیکات و شستشوی ابزار رنگ آمیزی به کار مبرود

شناسه محصول: PXP 630 دسته: