تینر ترافیکی اکریلیک ترموپلاست اکسیرپرگاس جهت رقیق سازی رنگ های ترافیکی بر پایه رزین آکریلیک ترموپلاست و شستشوی ابزار رنگ آمیزی به کار مبرود.

شناسه محصول: PXP 610 دسته: ,