تینر آلکیدی اکسیرپرگاس جهت رقیق سازی رنگ های جدولی و فلزات بر پایه رزین آلکید و شستشوی ابزار رنگ آمیزی به کار می رود.

شناسه محصول: PXP 606 دسته: برچسب: