نمایش 1–9 از 10 نتیجه

Show sidebar
تینر اپوکسی
Close

تینر آلکیدی

تینر آلکیدی اکسیرپرگاس جهت رقیق سازی رنگ های جدولی و فلزات بر پایه رزین آلکید و شستشوی ابزار رنگ آمیزی به کار می رود.
تینر اپوکسی
Close

تینر اپوکسی

تینر اپوکسی اکسیرپرگاس جهت رقیق سازی رنگ های اپوکسی بر پایه رزین اپوکسی و شستشوی ابزار رنگ آمیزی به کار میرود
تينر رنگ
Close

تینر پلی یورتان

تینر اپوکسی اکسیرپرگاس جهت رقیق سازی رنگ های اپوکسی بر پایه رزین اپوکسی و شستشوی ابزار رنگ آمیزی به کار میرود
Close

تینر رنگ ترافیکی آلکید کلروکائوچو

تینر رنگ ترافیکی آلکید کلروکائوچو اکسیرپرگاس جهت رقیق سازی رنگ های ترافیکی بر پایه رزین آلکید کلروکائوچو و شستشوی ابزار رنگ آمیزی به کار مبرود
Close

تینر روغنی

تینر روغنی اکسیرپرگاس جهت رقیق سازی رنگ های آلکیدی و شستشوی ابزار رنگ آمیزی به کار میرود
Close

تینر زینک اتیل سیلیکات

تینر زینک اتیل سیلیکات اکسیرپرگاس جهت رقیق سازی رنگ های اتیل سیلیکات و شستشوی ابزار رنگ آمیزی به کار مبرود
Close

تینر شستشو

تینر شستشو اکسیرپرگاس با خاصیت حل کنندگی فوق العاده خود جهت شستشوی عمیق ابزار ، لوله ها ، گان و تانک دستگاه ایرلس مورد استفاده قرار میگیرد.
Close

تینر فوری

تینر فوری اکسیرپرگاس جهت رقیق سازی رنگ های آلکیدی با فراریت بالا خود باعث میشود رنگ رقیق شده با سرعت بیشتری خشک شود همچنین جهت وشستشوی ابزار رنگ آمیزی به کار مبرود
Close

تینر مخصوص رنگ ترافیکی اکریلیک ترموپلاست

تینر مخصوص رنگ ترافیکی اکریلیک ترموپلاست اکسیرپرگاس جهت رقیق سازی رنگ های ترافیکی بر پایه رزین کریلیک ترموپلاست و شستشوی ابزار رنگ آمیزی به کار مبرود