کفپوش اپوکسی پارکینگی

parking1 parking2
کفپوش اپوکسی پارکینگ در ساختمان‌های مسکونی و تجاری در زمره قسمت‌های مهم و مورد توجه مراجعین است. برای طراحی و انتخاب مصالح مناسب کفپوش پارکینگ باید عوامل متعددی ازجمله مقاومت فشاری و سایشی، آب‌بندی، و عدم لغزندگی این کفپو‌ش‌ها در نظر گرفته شوند. کفپوش پارکینگی، که به آناپوکسی پارکینگی نیز می‌گویند، از جمله مصالح محکم و دارای مقاومت مناسب بوده که برای کف‌سازی صنعتی و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از کفپوش پارکینگی روی سطوح بتنی، کارایی سطح را افزایش داده و موجب جذابیت بیشتر سطوح می‌شود. ضمن اینکه کفپوش اپوکسی پارکینگی، به‌راحتی و سادگی اجرا و نصب می‌شود.
گالری عکس کفپوش اپوکسی پارکینگی
کفپوش اپوکسی پارکینگی
پروژه کفپوش اپوکسی پارکینگ
پروژه کفپوش اپوکسی پارکینگ
پروژه کفپوش اپوکسی پارکینگ
پروژه کفپوش اپوکسی پارکینگ
پروژه کفپوش اپوکسی پارکینگ
پروژه کفپوش اپوکسی پارکینگ
پروژه کفپوش اپوکسی پارکینگ