gallery1

رنگ های ترافیکی اکسیرپرگاس

terafikii3 terafikii23 terafikii1
رنگ ترافیکی از خانواده رنگ های صنعتی است و برای هدایت و کنترل ترافیک جاده و خیابان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در حقیقت، این رنگ‌ها که به علائم افقی نیز مشهور هستند برای نشان دادن قوانین راهنمایی و رانندگی، علامت‌گذاری منطقه، حریم گذاری، خط‌کشی، و غیره کاربرد دارند.
رنگ های ترافیکی کاربردهای متفاوتی دارند و متناسب با هدف و شرایط، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این رنگ‌ها عموماً به سه دسته تقسیم می‌شوند:
رنگ ترافیکی سرد اکسیرپرگاس
معمولاً از رنگ ترافیکی سرد جهت خط‌کشی خیابان، به‌صورت ممتد و منقطع، استفاده می‌شود. در واقع رنگ ترافیکی سرد برای رنگ جاده‌ای در داخل و بیرون شهر مناسب است.
رنگ ترافیکی گرم اکسیرپرگاس
از آنجا که رنگ ترافیکی گرم خاصیت خشک شدن سریع دارد، برای خط‌کشی مسیرهایی نظیر اتوبان‌ها و بزرگراه‌ها که حجم تردد بالایی دارند، مناسب است.
رنگ ترافیکی چند جزیی اکسیرپرگاس
رنگ ترافیکی چند جزیی بر اثر یک واکنش گرمازا و اختلاط چند ماده با هم ساخته می‌شود. رنگ چند جزیی چسبندگی بسیار خوبی روی آسفالت و بتن دارد.
گالری عکس پروژه ها
پروژه رنگ های ترافیکی
پروژه رنگ ترافیکی
پروژه رنگ ترافیکی
پروژه رنگ ترافیکی
پروژه رنگ ترافیکی
پروژه رنگ ترافیکی
پروژه رنگ ترافیکی
پروژه رنگ ترافیکی