فرصت های شغلی

شرکت کسیر پرگاس از واجدین شرایط در زمینه های زیر دعوت به همکاری می نماید. در صورت تخصص در یکی از زمینه های زیر درخواست همکاری بدهید. همچنین می توانید رزومه خود را به آدرس Hr-manager@exirpergas.com ارسال نمایید.

مزایای همکاری با شرکت اکسیر پرگاس

ارتقاء شغلی
بیمه از ماه اول
بیمه تکمیلی
حقوق به موقع
بسته های حمایتی
پاداش
آموزش سازمانی
وام

موقعیت‌های شغلی در حال حاضر

فرم استخدام