فرصت های شغلی

شرکت کسیر پرگاس از واجدین شرایط در زمینه های زیر دعوت به همکاری می نماید. در صورت تخصص در یکی از زمینه های زیر، می توانید رزومه خود را به آدرس Hr@exirpergas.com ایمیل نمایید.

مزایای همکاری با شرکت اکسیر پرگاس

ارتقاء شغلی
بیمه از ماه اول
بیمه تکمیلی
حقوق به موقع
بسته های حمایتی
پاداش
آموزش سازمانی
وام

موقعیت‌های شغلی در حال حاضر

کارشناس فروش رنگ های ترافیکی

سرپرست فروش رنگ های ترافیکی

کارشناس فروش رنگ های صنعتی

سرپرست فروش رنگ های صنعتی

کنترل کیفی (قم)

سرپرست آزمایشگاه (قم)

سرپرست فروش کفپوش

کارشناس حسابداری


کارشناس بازرگانی