بخشی از افتخارات و تاییدیه های ملی و بین المللی شرکت پوشش اکسیر پارسه

ohsas 18001:2007 iso 14001:2015 iso 10004:2012 iso 9001:2015
تاییدیه تاییدیه تاییدیه تاییدیه
تاییدیه تاییدیه تاییدیه تاییدیه
تاییدیه تاییدیه