هاردنر اپوکسی

هاردنر اپوکسی همانطور که از نامش پیداست، نقش سخت کنندگی و خشک کردن رنگ را ایفا کرده و به محض ترکیب شدن با رنگ ، فعل و انفعالات شیمیایی آن آغاز میگردد. از این رو نقش مهمی دارد و همچنین در زمان مصرف باید با رنگ ترکیب شده و سپس بلافاصله استفاده گردد.

دسته: