نمایش دادن همه 3 نتیجه

Show sidebar

پرایمر اپوکسی پلی آمید

پرایمر پلی آمید اپوکسی اکسیرپرگاس این پرایمر برپایه رزین های اپوکسی پلی آمید ساخته شده و حاوی پیگمنت های ضدخوردگی میباشد این محصول یکی از بهترین پرایمر های سیستم های رنگی مورد استفاده در صنایع فلزی اسکلت سازی،پوشش مخازن و لوله ها است.

پرایمر کولتار اپوکسی پلی آمید

پرایمر کولتار اپوکسی پلی آمید اکسیرپرگاس بر پایه ی رزین های اپوکسی کولتار تهیه گردیده و دارای خواص مناسب جهت سطوح غوطه ور و مجاور مایعات پایه نفتی میباشد بر همین اساس از این پرایمر جهت پوشش مخازن نفتی و لوله ها ی حاوی مواد پایه نفتی استفاده میگردد این پرایمر قابلیت اجرا بر روی سطح بتن و فلز را دارا میباشد

هادرنر پرایمر اپوکسی پلی آمید

هادرنر پرایمر اپوکسی پلی آمید اکسیر پرگاس برپایه ی پلیمر های آمید ساخته شده اندو جهت ایجاد کراس لینک آمیدی وایجاد خواص مناسب پوشش های اپوکسی پس از کیورینگ طراحی گردیده اند