نمایش یک نتیجه

Show sidebar

رنگ اپوکسی سرامیکی

رنگ اپوکسی سرامیکی اکسیرپرگاس از جدیدترین دستاورد های حوزه ی رنگ بوده که با استفاده از نانو ذرات سرامیکی بدون تغییر در فام رنگی پوشش خواص فیزیکی و شیمیایی محصول را چندین برابر نموده و یک پوشش بسیار مناسب جهت محیط های دارای خوردگی با درجات مختلف میباشد