نمایش یک نتیجه

Show sidebar
تینر اپوکسی
Close

تینر آلکیدی

تینر آلکیدی اکسیرپرگاس جهت رقیق سازی رنگ های جدولی و فلزات بر پایه رزین آلکید و شستشوی ابزار رنگ آمیزی به کار می رود.