تینر فوری
02
ژانویه

تینر فوری

تینر فوری

تینر فوری یکی از انواع پر کاربرد تینر می باشد که در مصارف مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. در حالت کلی تینر فوری یک ماده شیمیایی فرد را به حساب می آید که جهت رایت نمودن انواع مختلف رنگ از آن استفاده می گردد همچنین باعث افزایش و بهبود خواص رنگ ها نصب شده و همچنین در پارامترهای مهم در زمان خشک شدن رنگ ها و خاص تنهایی رنگ ها نیز تاثیر بسیار زیادی ایجاد می نماید.
دسترسی تینر فوری یک تیم با کیفیت انتخاب شود می‌تواند بر قابلیت اسپری شدن رنگ میزان ویسکوزیته رنگ و همچنین خاصیت عرق خوری رنگ تاثیر بسیار زیادی گذاشته و همچنین بر پارچه سرعت خشک شدن رنگ نیز تاثیر گذار باشد.
از جمله مهمترین پارامتر هایی که در کیفیت تینر فوری تاثیر گذار می باشند تا به نقطه اشتغال سرعت تبخیر قدرت حلالیت نقطه جوش و سمیت دانسیته میزان رطوبت میزان ph ضریب شکست نور و درصد مواد فرار و غیره اشاره نمود.

انواع تینر فوری

معرفی تینر فوری

تینر فوری که بیشتر با این نام در ایران مورد استفاده قرار می گیرد در اصل تینرهای سلولوزیک می باشند که بیشتر برای استفاده در رنگهایی که بر اساس نیتروسلولز طراحی و تولید شده‌اند کاربرد دارد. استفاده از تینر فوری نقش بسیار زیادی در کیفیت کار نهایی خواهد داشت.
احتمال اینکه درصد استفاده از تینر در رنگ ها و پوشش های مختلف آب جمع شود زیاد می باشد.
مناطق سرد میشود نوع خاص از تینرهای فوری تهیه گردد که در آن حلال های اصلی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. و در چنین تینر فوری و موادی که به هنگام استعمال رطوبت جمع می کند به صورت کامل حذف شده و یا کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه سطح یکنواخت در تینر فوری ایجاد گردد. این چنین تینر فوری به نام تینر های مخصوص مناطق مرطوب شناخته می شوند.

تینر شست و شو

کاربرد تینر شستشو بیشتر جهت چربی زدایی و تمیز کردن سطوح مختلف فلزی که از قبل رنگ شده باشند می باشد. تینر ها چگونه مواد اسیدی و قلیایی در ترکیبات خود نداشته و به همین دلیل مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع تینر ها شستشوی قابلیت را دارد تا برای کاربردهای گوناگونی استفاده شود.
همچنین در صورتی که جهت انجام رقیق کردن رنگ مورد نظر از تینر و سوء استفاده کردیم باید این تیم را به میزان کم رنگ مورد نظر استفاده شده باشد انجام فرایند هم زدن در صورت نیاز مقدار تینر شستشو را افزایش دهیم. قیمت تینر شستشو با توجه به روند سازنده آن به حجم ظرف تینر متفاوت خواهد بود.